Muud teenused

Muud teenused

Kui te ei ole veel vajalikku infot leidnud, ärge kurvastage. Tõenäoliselt saame teid aidata ka teiste ehitusega ja kinnisvaraga seotud küsimuste lahendamisel:

- projekteerija ja ehitaja valik;
- ehitajaga lepingu sõlmimine;
- hangete korraldamine;
- eelarvete koostamine;
- projektijuhtimine;
- krundi valimine;
- detailplaneeringu korraldamine;

Ja paljud teised küsimused, mis on ehituse tehnilise või juriidilise poolega seotud. Kui midagi jääb meie kompetentsist välja, siis kasutame oma partnerite abi. Teie ei pea kulutama oma aega kellegi teise leidmiseks.